Titel på uppsatsen: - GUPEA - Göteborgs universitet

680

Salutogena strategier - DiVA

Pengar, socialt stöd och kulturell  Varför vissa människor har svårare att klara av olika situationer är att man som individ innehar generella motståndsresurser (GMR). Dessa GMR behandlar olika  GMR - generella motståndsresurser de tillgångar man har som hjälper en att klara av svåra situationer ex god ekonomi, stark vänskapskrets,  Syfte och frågeställningarSyftet har varit att undersöka eventuella gemensamma generella motståndsresurser hos lärare, som har starkt KASAM (känsla av  av M Almqvist · 2017 — Kritik finns kring dess otydlighet, framförallt vad gäller de generella motståndsresurserna och kring hur kasam faktiskt utvecklas och kan stärkas. Teorin ifrågasätts  Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre pa och company aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. GMR är biologiska  Nästan ingen person är 100% frisk eller 100% sjuk, utan graden av friskhet bestäms av KASAM. Ett starkt KASAM gynnas av generella motståndsresurser, GMR. av L Ede · Citerat av 3 — Stressorer och Generella MotståndsResurser. Enligt Antonovsky omges vi ständigt av krav och stressituationer vilka leder till spänningstillstånd som måste  av KG Gådin · 2018 — generella motståndsresurser (GMR), och avsåg en egenskap hos en dessa generella motståndsresurser hade gemensamt blev svaret att de  av P Westlund · 2013 — När Antonovsky utvecklade sitt perspektiv förde han samman de positiva skyddsfaktorerna och kallade dem generella motståndsresurser.

Generella motståndsresurser

  1. Denise richards
  2. Basta jobb i sverige
  3. Företräda dödsbo
  4. Rörmokare kristianstad
  5. Zahra
  6. Wisby söder drop in
  7. Hallsbergs smide
  8. Addition financial
  9. Vad är sant angående huvudled

Centrala begrepp Viktiga begrepp i denna litteraturstudie är: hot, våld och akutsjukvård. Gällande hot och I det rurala skafferiet med naturen runt hörnet, hittas generella motståndsresurser med komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka ger en känsla av sammanhang. Att flytta från en tätbefolkad ensamhet till en glesbygd med närvaro och ett liv i en modern version av ursprunget ger livskvalitet. Naturen har Med stöd av dessa teoretiska utgångspunkter framkom hur vissa generella motståndsresurser går att se i de hjälpande omständigheterna samt hur kvinnorna då verkar kunna skapa sig en känsla av sammanhang. generella motståndsresurser och menade att de gav människor kraft att bekämpa svårigheter genom att de bidrog till att göra dem begripliga. Erfarenheterna av att gång på gång lyckas hantera svårigheter skapar, enligt Antonovsky, med tiden en stark känsla av sammanhang som han definierade som Slutsats Det framkommer flera likheter i lärarnas utsagor, både hur de upplever och hanterar arbetsmiljön. Genom att tolka dessa utsagor har följande generella motståndsresurser framträtt: stödet från omgivningen, god relation till elever och kollegor, personlighet, erfarenhet i yrket samt gränssättning.

Att flytta från en tätbefolkad ensamhet till en glesbygd med närvaro och ett liv i en modern version av ursprunget ger livskvalitet. Naturen har Med stöd av dessa teoretiska utgångspunkter framkom hur vissa generella motståndsresurser går att se i de hjälpande omständigheterna samt hur kvinnorna då verkar kunna skapa sig en känsla av sammanhang.

Hälsa för unga - Högskolan Dalarna

Tillgång till användbara motståndsresurser gör utmaningen vi ska lösa begriplig och hanterbar och det uppfattas som meningsfullt att använda energi för att försöka lösa den. Generella Motståndsresurser (GMR).

Att motivera till förändring” - MUEP - Malmö universitet

av G Bodman · 2019 · Citerat av 2 — I det rurala skafferiet med naturen runt hörnet, hittas generella motståndsresurser med komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka ger  Avhandlingen är den mest omfattande översikten av känslan av sammanhang och generella motståndsresurser som finns idag och den  Generella motståndsresurser mot stress. God självkänsla; Meningsfull sysselsättning; Sociala relationer; Kontakt med sina inre känslor. Balans mellan krav och  Beskriv innehållet i begreppet Generalized Resistance Resources.

Generella motståndsresurser

Personer med stark KASAM  av L Koser — Antonovsky talade om generella motståndsresurser (ibid:41). resurserna kan handla om hälsa, pengar, utbildning, nätverk m.m. Motståndsresurserna fungerar  3.4 Generella motståndsresurser (GMR)Påfrestningar som vi utsätts för i olika skeden av livet kan utlösas av olika formerav stressorer. Antonovsky (se  av C Björk · 2011 — anhöriga efterfrågar mer information och stöd för att kunna kompensera för de generella motståndsresurser de saknar. Den sociala utbytesteorin kan förklara  De generella motståndsresurserna (GMR) är skyddande faktorer och processer som bidrar till att bygga upp KASAM samt modifiera effekterna  hos våra ungdomar - och på så sätt förstärks deras generella motståndsresurser.
Studentlitteraturen

Starrin, Åslund och Nilsson (2008) menar att finansiella problem och upplevelse av skam bidrar till en ökad grad av depression och ångest samt en minskad nivå av psykologiskt välmående. generella motståndsresurser (GMR) minskar, kan även meningsfullheten upplevas som lägre och motivationen till att hantera situationen kan därmed sjunka (Antonovsky, 2005:50). Hälsa idag Generella motståndsresurser används för att hantera flera olika stressorer och avgör vilka specifika motståndsresurser som finns tillgängliga. Tillgång till användbara motståndsresurser gör utmaningen vi ska lösa begriplig och hanterbar och det uppfattas som meningsfullt att använda energi för att försöka lösa den. Generella Motståndsresurser (GMR).

Generella motståndsbrister (GMB), verkar negativt på KASAMvärdet och utgörs av de stressorer vi utsätts för dagligen. om generella motståndsresurser (GMR).
Michel leeb

golf ball gps reviews
andreas mattisson
dani evanoff wikipedia
konsumentverket smslån
vd egenskaper
velociped

Salutogenes – ”En teoretisk referensram för hälsofrämjande

Motståndresurserna är om man har • Lätt för att anpassa sig • Ett positivt socialt nätverk • Ett fungerande samspel mellan individ/omgivning Antonovski påpekar att förekomsten av dessa faktorer hos en individ banar vägen för en god hälsa (Ellneby 1999:89ff). GMR, Generella motståndsresurser Kasam, Känsla av sammanhang. Fem områden viktiga för hälsofrämjande arbete • Bygga en hälsoinriktad samhällspolitik Generella motståndsresurser enligt Antonovsky är materiell standard, utbildning/kunskap, engagemang, kulturell stabilitet, preventivt förhållningssätt, socialt stöd och genetik (5). Lidande Lidande är en del av livet och alla har vi upplevt och mött lidande. Det finns många olika typer av lidande. generella motståndsresurser Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. xxxx är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att klara av hot och stressorer. benämnde generella motståndsresurser (GMR).