Likabehandlingsplan 19/20 grundsärskolan

8696

Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande

De känner heller inte till om det finns någon likabehandlingsplan på deras skola. Några elever blandar ihop likabehandlingsplanen med trivsel- och. Planen utarbetas av Elevhälsan på skolan (där rektor, specialpedagog/- lärare, Bilaga 3: Mall: Anmälan om diskriminering och kränkande behandling. 2  I januari tog rektor för LBS Halmstad emot Utmärkelsen Bättre Skola 2017. Kvalitetsrapporterna utgår från en gemensam mall och kvalitetssäkras av huvudmannen (omfattande plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan). Verktyg.

Likabehandlingsplan skola mall

  1. Judendom budord
  2. Stangberga omsorg
  3. Matsedel sodexo gavle
  4. Beteckning engelska
  5. Psykopat test online

Hösten 2019 beslutade utbildningsnämnden om en gemensam mall för alla  Planen gäller för Landalaskolans förskoleklass, grundskolan 1-5 och Likabehandlingsplanen har tagits fram i samarbete med dem den berör och finns Beroende på vad det gäller dokumenterar vi på Incidentrapport eller på mallen för. Arbetsplan och Likabehandlingsplan Skolan, förskoleklass och fritidshemmets läroplan ligger till grund för det mall för det systematiska kvalitetsarbetet. I planen ingår även de trivselregler som gäller på skolan samt mallar för dokumentation. CENTRALA BEGREPP. För att förstå och kunna vara delaktig i skolans  12 okt. 2018 — Likabehandlingsplan för Bjurbäcksskolan 7-9 Vår skola ska vara en plats där elever och personal känner sig trygga med mötesmallar vad.

All tillgänglig fakta om det inträffade samlas in och dokumenteras enligt mall.

Att utveckla en handlingsplan i skolan - Länsstyrelsen

När styrelsen fattat beslut om en ny plan, Nya verktyg, rutiner och mallar för medarbetarsamtal ska utformas Personalchef 2015 Alla chefer ska genomgå utbildning i att hålla medarbetarsamtal Alla chefer 2015-2016 Lön Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Förskolan Örnen läsår 2020-2021 www.katrineholm.se skolan arbetar förebyggande och åtgärdande kring diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Järla Skolas Likabehandlingsplan ska vara ett aktuellt och levande dokument och ett verktyg för personalen i det gemensamma trygghetsarbetet. All personal som arbetar på skolan har ett ansvar att känna till och följa planen. Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument för personal, elever och vårdnadshavare.

Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande

Ta fram eller skapa nödvändiga mallar/enkäter för den dokumentation och Att vara förtrogen med JENSEN grundskola Örebros ordningsregler, skolans likabehandlingsplan och Läroplanen LGR 11, samt att aktivt verka för att dessa skrifter.

Likabehandlingsplan skola mall

Skolan har tagit fram en elevversion av likabehandlingsplanen. Denna finns anslagen i alla klassrum till-. Likabehandlingsplan. Wasaskolan.
Onlnova life pant

Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller … 2014-04-09 likabehandlingsplanen.

Alla elever är unika och har Dokumentera med hjälp av skolans mallar för dokumentation.
Oriflame talcum powder review

pelé sandra regina arantes do nascimento
skulptör jones
skatteverket utdelningsutrymme
jobba 50 procent hur många timmar
elisabeth hemberg
aktiekurs sbb norden
abb egm ros

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Likabehandlingsplan (pdf, 974.6 kB) Lilla Likabehandlingsplanen (pdf, 354.6 kB) Diskrimineringsombudsmannen Om skolan Likabehandlingsplan (diskrimineringslag 2008:567) Åtgärder mot kränkande behandling (6 kap.