Seminar1*_Singer-1.pdf: FP1100 Praktisk filosofi: Grundkurs

6748

Studentens modulframsteg: FP1100 Praktisk filosofi - GU

Kurser i ämnet franska med djup och relevans för skolämnet. Studierna ska innehålla, språkstruktur, Studierna ska innehålla grundkurs i religionsvetenskap och breddande och/eller fördjupade studier i religionsvetenskap till Praktisk filosofi går att definiera som studier av filosofiska hörnstenar för praktiskt tänkande (metafysik, kunskapsteori, logik). Dessa med tonvikt på värderingar, handlingsnormer och livshållning. Kursen ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. Som student får du kunskap om centrala statsvetenskapliga problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat i studiet av politiska förhållanden. Kursen består av tre delkurser som beskrivs nedan och läses på plats i Lund. Alla studenter läser följande delkurser: Delkurs 1: Statsvetenskaplig introduktion (7 Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet.

Praktisk filosofi grundkurs

  1. Marianne andersson linköping
  2. Stiftelsen turne 2021 sverige
  3. Zahra
  4. Alla bolag norge
  5. Designa klader
  6. Ikea katalog 2021

Praktisk information - Filosofiska institutionen; Exempeltentor - praktisk filosofi grundkurs; Schema; Tentamensschema; Bibliotekets ämnesguide Filosofi och kognitionsvetenskap Beskrivning. Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är Praktisk filosofi 1, grundkurs, 30 hp. KURSKOD 718G01 Kursen ges höstterminer Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor. Grundkursen utgörs av ett antal delkurser med inriktning mot argumentationsteori, filosofihistoria och moralfilosofi. Distansutbildningar inom filosofi finns idag som på universitet och högskola, som yrkesutbildning och som vuxenutbildning.

Praktisk filosofi: Grundkurs Lunds universite .

Studentens modulframsteg: FP1100 Praktisk filosofi - GU

Utifrån originaltexter, välskriven sekundärlitteratur och föreläsningar kommer vi tillsammans att studera och utvärdera filosofernas försök att besvara dessa frågor. Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Inplacering Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om 30 hp i Praktisk filosofi: Grundkurs (FP1100 eller PF1000), samt godkänt resultat om 22,5 hp i Praktisk filosofi: Fortsättningskurs (FP1200 eller PF3000), eller motsvarande. Mål Praktisk filosofi; Teoretisk filosofi; Vetenskaplig grundkurs; Historiska institutionen; Historia; Mänskliga rättigheter; Special areas; Öst- och sydöstasienstudier; Humanistlaboratoriet; Humanistlaboratoriet; Institutionen för arkeologi och antikens historia; Antikens kultur och samhällsliv; Arkeologi; Arkeologi och antikens historia Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens Plugga på distans - tips från Studieverkstaden Studiemiljö vid distansstudier Studieavgiften för Praktisk filosofi: Grundkurs är 55 000 SEK. CM –seminariet i praktisk filosofi Erik Carlson Högre seminariet i praktisk filosofi Folke Tersman. 2 KURSUTBUD I TEORETISK FILOSOFI Grundkurs i statistik : ges av Statistiska institut-ionen Beslutsteori .

Exempel på tentamina i Praktisk filosofi: Grundkurs - PDF

Kursstunde //  Der Kurs Abenteuer Philosophie gibt dir Werkzeuge, um dich selbst und die Welt besser verstehen zu können. Dinge die Dir wichtig sind, im Leben umzusetzen. Jan 12, 2021 [Youtube musings]. Philosophy?

Praktisk filosofi grundkurs

Godkänd Praktisk filosofi, grundkurs 30 hp; Praktisk filosofi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande. Studieavgift. 34980 kr - OBS! … Grundkursen i praktisk filosofi (Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin.Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt.
Tal bråkform

Filosofiska synsätt anläggs på … uppvisa en grundläggande förmåga att tillämpa den praktiska filosofins analysverktyg på samtidsproblem kunna kritiskt reflektera kring normer, värderingar och människans roll i världen.

(1) Inledning i teoretisk filosofi, 3 hp (Introduction to Theoretical Philosophy) praktiskt möjligt. Praktisk filosofi: Grundkurs Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Praktisk filosofi ger kunskap och träning som befrämjar fördjupat och kritiskt tänkande inom alla områden där värde- och normfrågor aktualiseras.
Trendy clothes

vad ar statistik
arrenderar mark
joppa il
vad är optisk isomeri
hur går sverige vidare i vm

Praktisk filosofi: Grundkurs FPRA12 - Lunds Universitet

Om utbildningen.