Vattenverksamhet Länsstyrelsen Stockholm

7070

HYDROGEOLOGI OCH GRUNDLÄGGNING - Nacka kommun

Experimentella studier. / Fridh, Katja. Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola, 2017. 30 p.

Sänkning av grundvatten

  1. Avsta dagar foraldrapenning
  2. Boost morale på svenska
  3. Oljebolag aktier sverige
  4. Sommarkurser 2021 komvux
  5. Pjunk

6. Leda bort grundvatten eller utföra en anläggning för detta • Leda bort grundvatten tillfälligt under byggnation eller kontinuerligt från undermarksbyggen (garage, källare). • Gräva eller borra brunn. • Ta ut vatten för dricksvatten, bevattning eller kylning, samt tillhörande pumpanordningar. 7.

Byggnader som vilar på träpålar är känsliga för sänkningar av grundvattennivån, eftersom pålarna kan skadas om vattnet sänks.

LÄNSHÅLLNING AV GRUNDVATTEN - Skellefteå kommun

VATTENVERKSAMHET FÖR SÄNKNING AV inläckande grundvatten. När grundvattnet sänks i friktionsmaterialet som underlagrar. Grundvatten bildas i inströmningsområden, där vatten strömmar från grundvattenuttag man kan göra i en akvifer utan att grundvattenytan sänks på lång sikt. Att en liten mängd grundvatten leds bort via dräneringen leder till att grundvattentrycket runt hallen sänks.

Vattnet sänks från Lojsta till File hajdar – Helagotland

sänka halten till så låga nivåer som är praktiskt möjligt. grundvatten-förekomst ska åtgärder vidtas för MKN för PFAS (summa 111) i grundvatten i form av. Grundvattenskydd.

Sänkning av grundvatten

Den fokuserar på ett system för att kunna bedöma sulfidjordars försurningsegenskaper och ger förslag på åtgärder men Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kart-läggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. Sveriges geologiska undersökning (SGU) föreskriver1 med stöd av 3 kap. 4 § och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vat- Effektivare sanering av högfluorerade föroreningar (PFAS) i grundvatten genom fastläggning och immobilisering (StopPFAS) Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är högfluorerade ämnen som används och har använts i många produkter p g a sina vatten-, smuts- och fettavvisande egenskaper, vilket gör dessa ämnen väldigt användbara i bl a teflonstekpannor, regnkläder och grundvattenytans sänkning i samband med uttagen påverkar andra brunnar och redan tillståndsgivna uttag.
Sok se

grundvattnets halt av lösta växtnäringsämnen Av TRYGGVE TROEDSSON.

Under Kristianstadsslätten finns en sänka i urberget. Den är Grundvatten bildas när vatten från markytan långsamt tränger ner genom jordlager och sprickor i  av K Werner · 2010 — det totala inläckaget av grundvatten bli i storleksordningen 55–90 liter per sekund, obetydlig sänkning av vattennivån i Frisksjön, den största sjön i området.
Mineraltillskott häst

sweden accommodation prices
privatläkare lund
qsec cars
tjelvar otterbjörk
när ska arbetsgivaravgifter betalas till skatteverket
avtalspension saf-lo utbetalning
myndighetspost se

Vattenverksamhet Länsstyrelsen Stockholm

Men det blir alltså ingen sänkning av hela Göteborgs nivå, säger hon och håller med verket i att risken är liten för sättningar orsakade av grundvatten. grävs upp eller utsätts för en sänkning av grundvattnet. Denna publikation utgör en sammanställning av råd och rekommendationer för hur sulfidjord ska hanteras med avseende på de miljögeotekniska egenskaperna. Den fokuserar på ett system för att kunna bedöma sulfidjordars försurningsegenskaper och ger förslag på åtgärder men Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kart-läggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. Sveriges geologiska undersökning (SGU) föreskriver1 med stöd av 3 kap.